Events Calendar
29 April 2024 MONDAY


30 April 2024 TUESDAY


1 May 2024 WEDNESDAY


2 May 2024 THURSDAY


3 May 2024 FRIDAY


6 May 2024 MONDAY


7 May 2024 TUESDAY
2.00 pm

Scrutiny Forum - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting - Microsoft Teams

2.00 pm

General Licensing Sub Committee - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

8 May 2024 WEDNESDAY


9 May 2024 THURSDAY
1.30 pm

The Council - Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

10 May 2024 FRIDAY


13 May 2024 MONDAY


14 May 2024 TUESDAY
1.00 pm

The Cabinet - Siambr Hywel Dda, Swyddfeydd y Cyngor Caernarfon ac yn rhithiol drwy Zoom

15 May 2024 WEDNESDAY


16 May 2024 THURSDAY
10.30 am

Communities Scrutiny Committee - Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Council Offices, Caernarfon LL55 1SH and Virtually via Zoom

17 May 2024 FRIDAY
9.30 am

Employment Appeals Committee - Ystafell Gwyrfai, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

9.30 am

North Wales Economic Ambition Board - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

20 May 2024 MONDAY
1.00 pm

Planning Committee - Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

21 May 2024 TUESDAY


22 May 2024 WEDNESDAY
10.30 am

GwE Joint Committee - Virtual Meeting - Zoom

23 May 2024 THURSDAY
10.00 am

Governance and Audit Committee - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

24 May 2024 FRIDAY
10.30 am

Cambrian Coast Railway Liaison Committee - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

27 May 2024 MONDAY


28 May 2024 TUESDAY


29 May 2024 WEDNESDAY


30 May 2024 THURSDAY


31 May 2024 FRIDAY