Events Calendar
27 May 2019 MONDAY


28 May 2019 TUESDAY


29 May 2019 WEDNESDAY


30 May 2019 THURSDAY


31 May 2019 FRIDAY


3 June 2019 MONDAY
10.00 am

Central Licensing Committee - Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

10.00 am

General Licensing Committee - Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

10.30 am - 3.00 pm

Central Licensing Sub Committee - Siambr Hywel Dda - Council Offices, Caernarfon

3.00 pm - 3.30 pm

General Licensing Sub Committee - Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

4 June 2019 TUESDAY
1.00 pm

The Cabinet - Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

5 June 2019 WEDNESDAY


6 June 2019 THURSDAY
10.30 am - 12.05 pm

Care Scrutiny Committee - Siambr Hywel Dda - Council Offices, Caernarfon

11.45 am

Care Scrutiny Committee - Informal Session - Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon

7 June 2019 FRIDAY


10 June 2019 MONDAY
1.00 pm - 4.00 pm

Planning Committee - Siambr y Cyngor, Council Offices, Cae Penarlâg, Dolgellau, LL40 2YB

11 June 2019 TUESDAY


12 June 2019 WEDNESDAY
1.00 pm - 5.00 pm

SACRE - Siambr Hywel Dda - Council Offices, Caernarfon

13 June 2019 THURSDAY
10.00 am

Audit and Governance Committee - Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

14 June 2019 FRIDAY
10.00 am - 12.00 pm

Joint Planning Policy Committee - Ystafell Glyder Fawr, Council Offices, Penrallt, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1BN

17 June 2019 MONDAY
11.00 am

Standards Committee - Ystafell Gwyrfai, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

5.15 pm

Dwyfor Area Committee - Neuadd Dwyfor, Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE

18 June 2019 TUESDAY
2.00 pm

Waste Enforcement Scrutiny Investigation - Ystafell Gwyrfai - Pencadlys Caernarfon

19 June 2019 WEDNESDAY
10.00 am - 12.00 pm

Bangor Ogwen Area Forum - Capel Berea - Capel Berea, Ffordd Penrhosgarnedd, Bangor. LL57 2NH

2.00 pm

Gwyrfai Area Forum - Ystafell Glyder Fawr, Council Offices, Penrallt, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1BN

20 June 2019 THURSDAY
10.30 am - 11.30 am

Central Licensing Sub Committee - Ystafell Gwyrfai - Pencadlys Caernarfon

10.30 am

Education and Economy Scrutiny Committee - Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

11.30 am - 12.30 pm

General Licensing Sub Committee - Ystafell Gwyrfai - Pencadlys Caernarfon

12.30 pm

Education and Economy Scrutiny Committee - Informal Session - Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

21 June 2019 FRIDAY
9.30 am

Employment Appeals Committee - Ystafell Gwyrfai, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

1.00 pm

North Wales Economic Ambition Board - Conference Room 1a & 1b, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin LL15 1YN

24 June 2019 MONDAY
2.00 pm

Schools Finance Forum - Ystafell Dwyryd, Canolfan Gyswllt y Cyngor, Penrhyndeudraeth

25 June 2019 TUESDAY
1.00 pm

The Cabinet - Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

26 June 2019 WEDNESDAY


27 June 2019 THURSDAY
10.30 am

CANCELLED - Democratic Services Committee - Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

11.00 am - 1.00 pm

Chief Officers Appointments Committee - Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

28 June 2019 FRIDAY
1.00 pm

North Wales Economic Ambition Board - Ystafell Madog, Coleg Llandrillo, Ffordd Llandudno, Rhos on Sea LL28 4HZ