Events Calendar
4 March 2024 MONDAY
10.00 am

Central Licensing Committee - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

10.45 am

General Licensing Committee - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

5 March 2024 TUESDAY
1.00 pm

Meirionnydd Area Forum - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

6.00 pm - 8.00 pm

Pwllheli Harbour Consultative Committee - Virtual Meeting - Zoom

6 March 2024 WEDNESDAY


7 March 2024 THURSDAY
1.30 pm

The Council - Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

8 March 2024 FRIDAY


11 March 2024 MONDAY
4.00 pm

Dwyfor Area Committee - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

12 March 2024 TUESDAY
10.30 am

Aberdyfi Harbour Consultative Committee - Zoom

1.00 pm

The Cabinet - Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

13 March 2024 WEDNESDAY


14 March 2024 THURSDAY


15 March 2024 FRIDAY
9.30 am

Employment Appeals Committee - Ystafell Gwyrfai, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

9.30 am

North Wales Economic Ambition Board - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting